Aktualności‎ > ‎AKADEMIA RELAY‎ > ‎

Kurs Tester Oprogramowania

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie następujących umiejętności: 
 • poznanie przyczyn nieprawidłowości działania systemu
 • metody testowania oprogramowania
 • używanie narzędzi, technik i oprogramowania
 • pisanie dokumentacji testowej
 • zgłaszanie błędów
 • automatyzacja testów
Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób zarówno początkujących, nie mających wcześniej doświadczenia w testowaniu oprogramowania i nie posiadających doświadczenia ani wykształcenia IT, jak też osób pracujących w zawodzie testera, chcących usystematyzować swoją wiedzę i zdobyć certyfikat ISTQB Foundation.

Forma realizacji szkolenia:
Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia prowadzone są na własnych laptopach uczestników. Podczas zajęć stacjonarnych zapewnione jest połączenie z Internetem i wsparcie techniczne. Po zaliczeniu przez kursanta testów cząstkowych i projektu praktycznego uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu oraz możliwość podejścia do egzaminu ISTQB Foundation. 

Metoda szkolenia
Szkolenie posiada mieszaną formę wykładów tj. 84 godzin stacjonarnych oraz 32 godzin zajęć online. Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych zawierających ok. 10-15% materiału teoretycznego oraz ok 85-90 % zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny kursu
 • Podstawowe pojęcia ISTQB
 • Modele, poziomy, typy testów
 • Modele wytwarzania oprogramowania i techniki projektowania testów
 • Zarządzanie testowaniem, organizacja testów, zarządzanie incydentami
 • Narzędzia wykorzystywane przez testerów
 • Przypadki testowe -teoria i praktyka
 • Tworzenie dokumentacji testowej
 • Praca w projekcie 
Wyposażenie technologiczne 
 • Sala wykładowa z dostępem do Internetu oraz podłączenia sieci dla 20 komputerów
 • Komputer z projektorem multimedialnym
 • Środowisko nauczania online (Moodle) z dodatkami live streaming
 • Dedykowany serwer wyposażony w środowisko niezbędne do prowadzenia projektów
 • Komunikator online 
Materiały pomocnicze:
Indywidualnie dla każdego uczestnika przygotowany pakiet materiałów teoretycznych
 • Wykaz e-booków
 • Materiały lekcji on-line
 • Przykładowe testy egzaminacyjne
Metody sprawdzania wiedzy uczestników kursu
 • Testy wewnętrzne z bloków tematycznych 
 • Zaliczenie projektu praktycznego
 • Egzamin ISTQB Foundation
Cena kursu: 3 000 zł + 650 zł (netto) koszt certyfikatuKurs tester oprogramowania