Aktualności‎ > ‎AKADEMIA RELAY‎ > ‎

Kurs Zarządzania Systemami IT

Cel szkolenia:
    Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zarządzaniu serwerowymi systemami operacyjnymi na bazie systemu Microsoft Windows oraz systemów klasy Linux.
 
Adresaci szkolenia: 

    Szkolenie adresowane jest do osób, które :
 • Chcą rozpocząć pracę jako administrator systemu Microsoft Windows 2016 Server i/lub Linux
 • Chcą zapoznać się z możliwościami systemu Microsoft Windows 2016 Server oraz najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux

Wymagania:
 • Ogólna znajomość systemów MS Windows i umiejętność sprawnego posługiwania się komponentami graficznego interfejsu użytkownika
 • Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych wiąże się z koniecznością posiadania własnego laptopa z systemem Windows 10 zainstalowanym natywnie lub w środowisku wirtualizacyjnym (np. VirtualBox)
 • Ogólna znajomość działania usługi i sieci TCP/IP

Forma realizacji szkolenia:
    Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia odbywają się na własnych laptopach uczestników stacjonarnie w salach szkoleniowych. Podczas zajęć zapewnione będzie połączenie z Internetem i wsparcie techniczne, dostęp do serwerów Linux oraz Windows. Po zaliczeniu przez kursanta testów cząstkowych i projektu praktycznego uczestnik będzie miał możliwość podejścia do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu LPI Linux Essentials.

Zakres tematyczny kursu:

Część 1 – Wstęp do administrowania systemami operacyjnymi

 •        Rodzaje serwerowych systemów operacyjnych
 •        Zarządzanie zdalne i lokalne, stacje robocze z dostępem uprzywilejowanym
 •        Narzędzia zdalnej administracji
 •        Wprowadzenie do administrowania z użyciem PowerShell (Windows)
 •        Wprowadzenie do administrowania z użyciem konsoli ssh (Linux)
 •        Pulpit zdalny

 

Część 2 – Instalacja i opcje instalacji

1.       Windows:

a.       Server Core, interfejs systemu i role w systemie

b.       Serwer z interfejsem graficznym

c.       Role i funkcje

d.       Nano Server

2.       Linux:

a.       Instalacja i automatyzacja procesów instalacji

b.       Zarządzanie pakietami

c.       Wybór, instalacja i konfigurowanie oprogramowania

 

Cześć 3 – Wdrożenie i konfiguracja

 1.       Wprowadzenie do wirtualizacji
 2.       Wdrożenia w środowisku fizycznym i wirtualizacyjnym

3.        Windows:

a.       Pamięć i monitorowanie zasobów

b.       Usługi integracji dla systemu gościa

c.       Wirtualizacja zagnieżdżona

d.       Wirtualne dyski twarde

e.       Optymalizacja magazynu Hyper-V

4.       Linux:

a.       Xen

b.       KVM

c.       Vmware

d.       VirtualBox

 

Część 4 – Zarządzanie użytkownikami, systemy pojedynczego logowania

 1.       Konta i grupy
 2.       Użytkownicy uprzywilejowani

3.       Windows (AD – Active Directory):

a.       Zarządzanie środowiskiem AD

b.       Kontrolery domeny

c.       Struktura środowiska AD

d.       Konta, zasady grupy

e.       Zarządzanie AD z poziomu PowerShell

4.       Linux:

a.       LDAP

b.       Wykorzystanie usług katalogowych do logowania

c.       Rozwiązania alternatywne

 

Część 5 – DHCP, IPAM, DNS, WWW

1.       DHCP

a.       Opcje serwera i zakresy DHCP

b.       Filtrowanie

c.       Podział zakresów

d.       Ochrona nazwy

e.       Administracja

2.       IPAM

a.       Wdrożenie

b.       Konfiguracja odnajdowania serwerów

c.       Administrowanie IPAM

d.       Zarządzanie IPAM z poziomu PowerShell

3.       DNS

a.       Obsługa stref

b.       DNSSEC

c.       Opcje i dzienniki zdarzeń DNS

d.       Zarządzanie DNS

4.       WWW

a.       Podstawy protokołu HTTP

b.       Serwery WWW (IIS, Apache)

c.       Hosting WWW w chmurze

 

Część 6 – Usługi magazynowania

 1.        Podłączanie dysków
 2.        Systemy plików, RAID
 3.        Partycjonowanie dysków
 4.        SMB, NFS
 5.        Zarządzanie magazynowaniem

 

Część 7 – Serwery plików

 1.       Uprawnienia folderów udostępnionych
 2.            Konsola File Server Resource Manager (Windows)
 3.        FTP
 4.        Rozproszony system plików DFS
 5.        Serwer Samba
 6.        Zarządzanie serwerami plików

 

Część 8 – Poczta elektroniczna

 1.       Architektura systemów obsługi poczty
 2.       Protokoły sieciowe
 3.       Rodzaje kont pocztowych
 4.       Oprogramowanie usługi serwera poczty
 5.       Bezpieczeństwo poczty

 

Część 9 – Kryptografia

 1.        Podstawy kryptografii
 2.        Kryptografia klucza symetrycznego
 3.        Kryptografia klucza publicznego
 4.        TLS
 5.        Funkcje skrótu
 6.        Oprogramowanie kryptograficzne

 

Część 10 – Usługi certyfikacji w infrastrukturze klucza publicznego

 1.        Rodzaje CA
 2.        Oprogramowanie świadczące usługi CA
 3.        Listy CRL
 4.        Szablony certyfikatów
 5.        Rejestrowanie i odnawianie certyfikatów
 6.        Zarządzanie CA

 

Część11 – Zasady sieciowe i usługi dostępu

 1.        Remote Desktop Gateway
 2.        VPN
 3.        Routing LAN
 4.        NAT
 5.        Direct Access
 6.        Zarządzanie dostępem zdalnym z poziomu PowerShell

 

Część 12 – Bezpieczeństwo

 1.        Zasady kont
 2.        Prawa użytkowników
 3.       Opcje zabezpieczeń konta
 4.        Konta usługowe i chronione
 5.        Zasady uwierzytelniania
 6.       Zarządzanie uprzywilejowanym dostępem
 7.       Systemowe zasady bezpieczeństwa:

a.       Źródła naruszeń bezpieczeństwa

b.       Środki bezpieczeństwa

c.       Polityki haseł

d.       Narzędzia bezpieczeństwa

 

Część 13 – Monitorowanie, konserwacja i aktualizacja

1.       Windows:

a.       Event Viewer

b.       Monitorowanie sieci (Resource Monitor, Message Analyzer)

c.       Opcje inspekcji

d.       Windows Server Backup

e.       Obsługiwane ścieżki aktualizacji i migracji

                                                               i.      Aktualizowanie ról i funkcji

                                                             ii.      Windows Server Migration Tools

f.        Narzędzia Sysinternals

2.       Linux:

a.       Przegląd metod monitoringu

b.       Platformy monitorujące

c.       Zbieranie danych

d.       Monitorowanie systemów i aplikacji

e.       Monitorowanie bezpieczeństwa

                         f.        Protokół SNMP 


Wyposażenie technologiczne:
 • Sala wykładowa z dostępem do Internetu oraz podłączenia sieci dla 20 komputerów 
 • Komputer z projektorem multimedialnym
 • Środowisko nauczania online (Moodle) z dodatkami live streaming 
 • Serwer z wydzielonymi maszynami wirtualnymi (Windows Server oraz Linux) 
 • Komunikator online

Materiały pomocnicze:
 • Indywidualnie dla każdego uczestnika przygotowany pakiet materiałów teoretycznych
 • Wykaz e-booków
 • Materiały lekcji on-line 
 • Przykładowe testy egzaminacyjne
Metody sprawdzania wiedzy uczestników kursu:
 • Testy wewnętrzne z bloków tematycznych 
 • Zaliczenie projektu praktycznego
Cena kursu: 3 000 zł + 60EUR (netto) zł koszt egzaminu LPI Linux Essentials/ Kurs zarządzania systemami IT