Aktualności‎ > ‎

NEMEZIS - Koło Naukowe Studentów

15 lutego 2020 roku przy WSKM zostało założone Koło Naukowe „NEMEZIS". Głównym celem jest umożliwienie studentom rozwijania i pogłębiania wiedzy oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w zakresie bezpieczeństwa publicznego, oraz kryminologii poprzez:
  • organizowanie seminariów, wyjazdów studyjnych, konferencji, prelekcji i odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
  • współpracę z uczelniami oraz innymi jednostkami w kraju i za granicą w sprawach związanych z realizacją zadań Koła.
Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich (WSKM) oraz Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Filia Konin) zainteresowany problematyką naukową Koła. 
Członkami honorowymi Koła mogą zostać absolwenci WSKM w Koninie i Wydziału Nauk Społecznych WSH TWP (Filia w Koninie) lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Koła 

Zarząd Koła Naukowego "NEMEZIS":
Przewodniczący – Marta Grochocińska
Zastępca – Klaudia Witucka-Kapyszewska
Skarbnik – Magdalena Jędro 

mgr Marcin Kulas — opiekun Koła Naukowego "NEMEZIS".
adres e-mail Koła Naukowego „NEMEZIS”: nemezis.wskm@gmail.com

Deklaracja przystąpienia do Koła Naukowego NEMEZIS: POBIERZ!