Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych


Rok akademicki 2018/2019

 Pytania egzaminacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych: I Termin egzaminu: 
II Termin egzaminu:

1. Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: 01.07.19 r./ godz. 9.45/ sala 210 

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr hab. K. Łojek

»harmonogram: przejdź


2. Zarządzanie oświatą pobierzdata/ godzina/ sala: 02.07.19 r./ godz. 13.30/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr T. Olejniczak 

»harmonogram: przejdź

 
3. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej pobierzdata/ godzina/ sala: 24.06.19 r./ godz. 10.00/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr D. Wesołowski

Egzaminator: dr M. Datko

Egzaminator: dr M. Waszkowiak

»harmonogram: przejdź

 
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pobierz data/ godzina/ sala: 03.07.19 r. /godz. 16.30/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr M. Rychter

Egzaminator: dr M. Waszkowiak


»harmonogram: przejdź


5. Edukacja Artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: 02.07.19 r./ godz. 14.45/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr T. Olejniczak 


»harmonogram: przejdź

 
 6. Ekonomika administracji publicznej pobierzdata/ godzina/ sala: 25.06.19 r. / godz. 10.00/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr D. Wesołowski

Egzaminator: dr inż. Z. Cichy

Egzaminator: dr M. Waszkowiak

»harmonogram: przejdź

  
7. Oligiofrenopedagogika   pobierz
 data/ godzina/ sala: 02.07.19 r./ godz. 9.00/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr T. Olejniczak 

»harmonogram: przejdź

 
 8. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką lub plastyką   pobierz data/ godzina/ sala: 01.07.19 r. / godz. 13.15/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr hab. K. Łojek

»harmonogram: przejdź

 
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce pobierz data/ godzina/ sala: 04.07.2019 r. / godz. 10.15/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr D. Wesołowski

Egzaminator: mgr M. Kulas

»harmonogram: przejdź

data/ godzina/ sala: 27.09.2019 r. / godz. 15.15/ sala 210

»harmonogram: przejdź (aktualizacja na dzień 24.09.2019 r.)
 10. Zarządzanie kryzysowe w administracji pobierzdata/ godzina/ sala: 04.07.19 r. /godz. 9.00/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr D. Wesołowski

Egzaminator: mgr M. Kulas

»harmonogram: przejdź

 
11Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego pobierz
 data/ godzina/ sala: 02.07.19 r./ godz. 12.00/ sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr M. Franaszek

Egzaminator: dr T. Olejniczak 

»harmonogram: przejdź

 
 12. Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna pobierz data/ godzina/ sala: 29.05.2019 r. (środa) o 10:00, sala 210

skład komisji: 

Przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski

Egzaminator: dr T. Olejniczak

Egzaminator: dr D. Wesołowski