Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych


Rok akademicki 2018/2019

 Pytania egzaminacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych: I Termin egzaminu: 
II Termin egzaminu:

1. Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: 

skład komisji: 

»harmonogram: przejdź


2. Zarządzanie oświatą pobierz 
3. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej pobierz
 
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pobierz 

5. Edukacja Artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką pobierz
 
 6. Ekonomika administracji publicznej pobierz  
7. Oligiofrenopedagogika   pobierz
 
 
 8. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką lub plastyką   pobierz 
 
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce pobierz 
 
 10. Zarządzanie kryzysowe w administracji pobierz
 
11Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego pobierz