Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych


Rok akademicki 2017/2018

 Pytania egzaminacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych: I Termin egzaminu: 
II Termin egzaminu:

1. Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: 06.07.2018  r. – godz. / sala nr x

skład komisji: dr T. Olejniczak,  dr M. Franaszek, dr hab. R. Piotrowski

»harmonogram: przejdź egzaminu: 


2. Zarządzanie oświatą pobierz
data/ godzina/ sala: 05.07.2018  r. – godz. 09.00/ sala nr x

skład komisji: dr T. Olejniczak,  dr M. Franaszek, dr hab. R. Piotrowski

»harmonogram egzaminu: przejdź

 
3. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej  pobierzdata/ godzina/ sala: 04.07.2018  r. – godz. 09.00/ sala nr x

skład komisji: dr M. Stawecki, dr M. Datko, dr D. Wesołowski, dr M. Waszkowiak

»harmonogram egzaminu: przejdź

  data/ godzina/ sala: 21.09.2018  r. – godz. 16.45/ 

»harmonogram egzaminu: przejdź


 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  pobierz data/ godzina/ sala: 03.07.2018  r. – godz. 10.00/ sala nr x

skład komisji: 

»harmonogram egzaminu: przejdź

 data/ godzina/ sala: 21.09.2018  r. – godz. 19.00/ 

»harmonogram egzaminu: przejdź

5. Administracja i systemy bezpieczeństwa  pobierz
data/ godzina/ sala: 06.07.2018  r. – godz. 09.00/ sala nr x

skład komisji: dr M. Stawecki, dr D. Wesołowski, dr A. Pachciarz

»harmonogram egzaminu: przejdź

 data/ godzina/ sala: 21.09.2018  r. – godz. 15.00/
»harmonogram egzaminu: przejdź
6. Edukacja Artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką pobierzdata/ godzina/ sala: 05.07.2018  r. – godz. 09.00/ sala nr x

skład komisji: dr T. Olejniczak,  dr M. Franaszek, dr hab. R. Piotrowski

»harmonogram egzaminu: przejdź

 
 7. Ekonomika administracji publicznej pobierzdata/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. 9.00/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr Z. Cichy, dr M. Datko

»harmonogram egzaminu: przejdź

  data/ godzina/ sala: 21.09.2018  r. – godz. 14.15/ 

»harmonogram egzaminu: przejdź

 8. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy pobierz  data/ godzina/ sala: 20.04.2018 r. – godz. 16.00./ sala nr 210

skład komisji: przewodniczący: dr hab. R. Piotrowski, członek: dr T. Olejniczak, mgr K. Kupiński

»harmonogram egzaminu: 

 
9. Oligiofrenopedagogika pobierz
 data/ godzina/ sala: 05.07.2018  r. – godz. 09.00/ sala nr x

skład komisji: dr T. Olejniczak,  dr M. Franaszek, dr hab. R. Piotrowski

»harmonogram egzaminu: przejdź

 
 10. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką lub plastyką pobierz data/ godzina/ sala: 06.07.2018  r. – godz. / sala nr x

skład komisji: dr T. Olejniczak,  dr M. Franaszek, dr hab. R. Piotrowski

»harmonogram egzaminu: przejdź

 
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce pobierz  data/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. 10.00/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr W. Chomicz, dr M. Waszkowiak

»harmonogram egzaminu: przejdź

 
 12. Zarządzanie kryzysowe w administracji pobierz data/ godzina/ sala: 22.06.2018 r r. – godz. 10.00/ sala nr x

skład komisji: dr D. Wesołowski, dr W. Chomicz, dr M. Waszkowiak. mgr M. Kulas, mgr Z. Maj, mgr L. Soja

»harmonogram egzaminu: przejdź