Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Psychologia zarządzania

Cel studiów


Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (z uwzględnieniem psychologicznych procesów zachodzących w umyśle człowieka). Studia dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich, pozwolą na lepsze budowanie relacji, sprawniejszą i bardziej efektywną komunikację, sprawne rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji, budowania misji i wizji.

Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla dyrektorów, menadżerów, kierowników – osób na co dzień zarządzających zasobami ludzkimi jak również osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w zakresie zarządzania. Na studia zapraszamy również osoby zainteresowane zagadnieniami psychologicznymi w obszarze zasobów ludzkich, osobowości.

Czas trwania studiów
2 semestry

Opłaty
  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne wynosi 1900 zł za semestr
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach