Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego