Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Rekrutacja na studia podyplomowe


Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
  3. Dwie fotografie legitymacyjne.
  4. Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
  6. Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

*dokumenty  można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie – Dziekanat  ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin