OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

OFERTA

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy opis kierunku NOWOŚĆ!


Studia podyplomowe w zakresie BHP  2016.10.29 / 2017.06.25  (opcjonalnie uprawnienia inspektora PPOŻ) opis kierunku


Zarządzanie oświatą opis kierunku


Zarządzanie samorządem terytorialnym. Gospodarka, finanse, ludzie.  opis kierunku


Zarządzanie projektami (Project management) opis kierunku


Animator i menedżer kultury opis kierunku


Edukacja artystyczna w opiece nad małym dzieckiem opis kierunku


Edukacja artystyczna w opiece nad seniorami w przygotowaniu


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką opis kierunku


Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno pedagogicznego oraz psychologicznego opis kierunku


Zarządzanie i marketing w administracji publicznej pobierz


Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w przygotowaniu


Administracja i systemy bezpieczeństwa pobierz

Back to Top