Pedagogika

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
1. Kierunek studiów: Pedagogika
2. Specjalności: wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 2. semestru studiów.

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja i aktywizacja społeczna
 • opiek nad osobami starszymi
3. Poziom kształcenia: studia drugiego
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: magister
6. Czas trwania studiów:   2 lata / 4 semestry
Opis kierunku:

7 powodów, dla których warto studiować na kierunku pedagogika
Absolwent tego kierunku studiów:

 1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
 2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
 3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
 4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
 5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
 6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
 7. otrzyma wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

 

Studia praktyczne
Studia na kierunku pedagogika otwierają możliwość zdobycia bardzo wysokich kwalifikacji niezbędnych w przyszłej pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Oprócz kwalifikacji zawodowych, nasi studenci nabierają w trakcie studiów niezbędnej dla pracy w tym obszarze, wrażliwości wobec oczekujących ich wyzwań. W szczególności dotyczy to tych obszarów działalności wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej, w których konieczny jest kontakt i współpraca z osobami i środowiskami wymagającymi szczególnego wsparcia i interwencji psychopedagogicznej i socjoterapeutycznej.

Oprócz tych umiejętności, studia na kierunku pedagogika dają możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych i innych instytucjach o charakterze opiekuńczym i resocjalizacyjnym.

 

Podstawowe specjalności na I stopniu studiów pedagogiki
Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje. Proponujemy następujące specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja i aktywizacja społeczna
 • opiek nad osobami starszymi

 

Praca po ukończeniu studiów
Praca w placówkach oświatowo – wychowawczych, jest ciągle jedną z najlepszych perspektyw zawodowych w Polsce. Nowocześnie wykształceni nauczyciele i wychowawcy, posiadający oprócz wiedzy ogólnej bardzo specjalistyczną wiedzę w poszczególnych obszarach będą zawsze poszukiwani.
 

Nasi wykładowcy
Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach.

Back to Top