Program Aktywizacji Młodych


 "Program Aktywizacji Młodych"

Poszukujemy kandydatów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Po zakończeniu projektu uczestnik będzie gotowy do podjęcia zatrudnienia na stanowisku "Pracownik Administracyjny"


Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz spełnić następujące warunki

- miejsce zamieszkania (Województwo Wielkopolskie);
- wiek (15-29 lat);
nie uczestniczyć w kształceniu w trybie stacjonarnym
- nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych;
- mieć status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub osobą bierną zawodowo (nie pracowa i nie być zarejestrowaną w UP)

Formularz zgłoszeniowy do Projektu "Program Aktywizacji Młodych"