Psychologia I stopnia*


Nowość w Koninie!
Psycholog to jeden z zawodów, które we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Studia psychologiczne przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, dogłębnego pojmowania ludzkiej psychiki oraz podejmowania efektywnych działań służących wspieraniu ludzi. Pierwszym krokiem przybliżającym do zdobycia zawodu są studia I stopnia.
Zdobytą w czasie tych studiów wiedzę na poziomie I stopnia można wykorzystać w pracy w innych zawodach i traktować jako szczególne poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka. 
Profesjonalna i doświadczona kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny 
sposób, łącząc niezbędną teorię z bogatą praktyką. Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy ogromny nacisk na ten wymiar kształcenia. Dzięki temu nasz absolwent, wkraczając na rynek pracy, jest przygotowany merytorycznie, zaznajomiony z realiami wybranego zawodu oraz wyposażony w potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu podejmować kolejne zawodowe wyzwania i skutecznie się z nich wywiązywać.

Cena za 1 rok: 
4.500,- zł - płatność jednorazowa
4.600,- zł - 2 raty po 2.300,- zł
4.800,- zł - 10 rat po 480,- zł

Wydział Zamiejscowy
Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A

Szczegółowe informacje: tel. 601 285 142
e-mail: kk@wshtwp.pl
*w organizacji