Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Specjalności

1. Kierunek studiów: Ekonomia
2. Specjalności: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:
3 lata / 6 semestrów
   
 Opis specjalności:

Przedmioty specjalnościowe dla Kierunku Ekonomia specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w powiązaniu z przedmiotami podstawowymi (z takimi w szczególności jak: Organizacja i standardy w rachunkowości, Zaawansowana rachunkowość finansowa controlling finansowy, ubezpieczenia w gospodarce) pozwalają sprostać współczesnym wyzwaniom finansowania procesów gospodarczych.

Absolwenci kierunku Ekonomia, specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw posiadają optymalny zasób wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów organizacji profit – i non-profit oraz są przygotowani do podjęcia w nich pracy na stanowiskach pomocniczych.

Jeżeli zechcą pracować na własny rachunek, zdobyta wiedza ekonomiczna w tym w szczególności teoria i praktyka przedsiębiorczości, pozwoli im stworzyć i zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

Back to Top