Regulaminy i Zarządzenia


Regulaminy


Regulamin płatności i opłat wynikających z organizacji studiów w WSKM w Koninie

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin Studiów

Regulamin Studiów  od 1 października roku akademickiego 2018/2019

Regulamin studiów podyplomowych

UchwałaRegulamin studiów podyplomowych od października  roku akademickiego 2018/2019

Regulamin pomocy materialnej

Regulamin prowadzenia prac naukowo-badawczych w WSKM w Konine


Zarządzenia


Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenia Dziekanów

                                                    

                                                     Statut Uczelni


Statut Uczelni

Statut Uczelni od 1 lutego 2018 roku


                                                                               Inne uchwały Senatu

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI