Warunki i tryb rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI:

2015/2016 

- Studia I stopnia- administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                  - Studia II stopnia- ekonomia

2016/2017

 - Studia I stopnia- administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                   - Studia II stopnia- ekonomia

2017/2018

- Studia I stopnia- administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                  - Studia II stopnia- ekonomia

2018/2019

- Studia I stopnia- administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                  - Studia II stopnia- ekonomiabezpieczeństwo wewnętrzne

2019/2020

- Studia I stopnia- administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                  - Studia II stopnia- ekonomia