Zarządzenia Rektora

2019 rok


 • Zarządzenie z dnia 14.10.2019 r. w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w sem. zim.  2019/ 2020  » 
 • Zarządzenie z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności i opłat dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/ 2020  » »
 • Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 12.01.2019 r. w sprawie opłat i płatności dla kierunku administracja- studia II stopnia  »
 • Zarządzenie ws. dodatkowej rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek administracja »

2018 rok

 • Zarządzenie z dnia 21.12.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w WSKM  »
 • Zarządzenie z dnia 05.10.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w WSKM  »
 • Zarządzenie z dnia 20.09.2018 r. w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego »
 • Zarządzenie z dnia 17.09.2018 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym 2018/2019 »
 • Zarządzenie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 »
 • Zarządzenie z dnia 27.07.2018 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych Zamówienia publiczne  »
 • Zarządzenie ws. ustalenia wysokości płatności i opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych: Zarządzanie i marketing w administracji publicznej, Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką/ plastyką, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką/ plastyką w WSKM w Koninie w roku akademickim 2018/2019 »  »
 • Zarządzenie z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności i opłat dla studentów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne »
 • Zarządzenie z dnia  07.05.2018 r. w sprawie utworzenia w Ostrowie Wielkopolskim Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie» 
 • Zarządzenie z dnia  25.04.2018 r. w sprawie wydawania decyzji przyjęcia na studia » 
 • Zarządzenie z dnia 20.04. 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy na rok akademicki 18/19 » »
 • Zarządzenie z dnia 16.04. 2018 r. w sprawie ustalenia płatności i opłat dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 18/19 » 
 • Zarządzenie z dnia 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu płatności i opłat  »  »
 • Zarządzenie z dnia 06.02.2018 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze letnim 2017/2018 »
 • Zarządzenie z dnia 20.01.2018 r. w sprawie w sprawie w sprawie nadzoru nad utrzymaniem minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach  »
 • Zarządzenie z dnia 01.01.2018 r. w sprawie umieszczania na stronie internetowej uchwał organów przyjmujących lub zmieniających Statut, uchwał w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia oraz uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany Regulamin Studiów wraz z opinią organu uchwałodawczego samorządu studenckiego »\
2017 rok
 • Zarządzenie z dnia 25.10.2017 r. w sprawie w sprawie uzupełniania środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przechowywanych w apteczce oraz wymianę produktów sterylnych »
 • Zarządzenie z dnia 28.10.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o stypendia >>
 • Zarządzenie z dnia 20.09.2017 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika »
 • Zarządzenie z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 »
 • Zarządzenie z dnia 01.09.2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ZKA »
 • Zarządzenie z dnia 01.09.2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych EAS »
 • Zarządzenie z dnia 01.09.2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych BHPAG »
 • Zarządzenie z dnia 01.09.2017 r. w sprawie studiów dla pracowników »
 • Zarządzenie z dnia 30.07.2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 »
 • Zarządzenie z dnia 15.07.2017 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych EAP »
 • Zarządzenie z dnia 01.06. 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy na rok akademicki 17/18 » »
 • Zarządzenie z dnia 30.05.2017 r. w sprawie płatności i opłaI i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 »  »
 • Zarządzenie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie powołania wydziałowych Komisji prowadzących egzaminy końcowe na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo pracy »
 • Zarządzenie z dnia 06.02.2017 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 03.01.2017 ws. KEK dla studiów podyplomowych ZO przejdź


2016 rok

 • Zarządzenie z dnia 01.10.2016 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 23.09.2016 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 01.10.2016 »

 •  Zarządzenie z dnia 19.09.2016 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia pierwszego stopnia -wszystkie kierunki »
 • Zarządzenie z dnia 12.09.2016 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia drugiego stopnia- kierunek ekonomia »
 • Zarządzenie z dnia 21.07.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 »
 • Zarządzenie z dnia 21.06. 2016 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich dnia 25.06. 2016 r. »
 • Zarządzenie z dnia 01.06. 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy na rok akademicki 16/17 » »
 • Zarządzenie z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ustalenia płatności i opłat dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/ 2017  »   »   »   »
 • Zarządzenie z dnia 25.01.2016 r. w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 »


2015 rok

 • Zarządzenie z dnia 08.12.2015 r. w sprawie wysokości płatności i opłat dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 »
 • Zarządzenie  z dn. 29.09.2015 r.  w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 03.10.2015 r. »
 • Zarządzenie  z dn. 10.09.2015 r.  w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 »
 • Zarządzenie z dn. 30.07.2015 r.  w sprawie ogranizacji roku akademickiego 2015/2016 »
 • Zarządzenie z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wysokości płatności i opłat dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 »
 • Zarządzenie  z dn. 25.03.2015 r.  w sprawie ustalenia wartości współczynników prac dyplomowych (magisterskich) w systemie antyplagiatowym »
 • Zarządzenie  z dn. 08.01.2015 r.  w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM w Koninie w semestrze zletnim roku akademickiego 2014/2015 »