Rekrutacja na studia WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie


Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
5. Ksero dowodu osobistego
6. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm
7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej* na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 *) jeśli jest wymagana
8. Deklaracja płatności czesnego
9. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
10. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
11. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.


Pliki do pobrania

Rekrutacja – Dokumenty na studia

 

Pobierz plik Podanie na studia – wersja do wydruku

Pobierz plik Umowa o warunkach odpłatności za studia

Pobierz plik Oświadczenie A1

Pobierz plik Deklaracja wyboru języka na studiach I stopnia

Pobierz plik Deklaracja płatności czesnego w roku akademickim 2017/2018


KONTAKT / REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Koninie

Zagórowska 3a
62 – 500 Konin

dziekanat / rekrutacja:
Karolina Wolicka  tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail:  rekrutacja-konin@wshtwp.pl; kwolicka@wshtwp.p
l