REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia I stopnia

Administracja, Energetyka, Pedagogika, Ekonomia

Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

Aplikuj on-line

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018  opłata rekrutacyjna wynosi 60,00 zł. Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym, po rejestracji on-line.
Dostarcz wymagane dokumenty (komplet dokumentów rekrutacyjnych)