REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia I stopnia

Administracja, Energetyka, Pedagogika, Ekonomia
Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

Warto się zapoznać:

Dokumenty wymagane na kierunki: 

Administracja (I), Energetyka (I), Ekonomia (I), Pedagogika (I)


I etap- aplikacja on- line: Aplikuj on-line
II etap: złożenie dokumentów w formie papierowej w siedzibie Uczelni:

  1. podanie z ankietą osobową (I) pobierz  (w przypadku rejestracji on- line, wypełnione elektronicznie podanie należy wydrukować z konta rekrutacyjnego)
  2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
  3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  4. 2 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
  5. system plagiatowy / kontrola prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
  6. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  7. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)


Poświadczona przez WSKM kopia
 – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.