REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia I stopnia

Administracja, Energetyka, Pedagogika, Ekonomia

Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

Aplikuj on-line

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018  opłata rekrutacyjna wynosi 60,00 zł. Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym, po rejestracji on-line.
Dostarcz wymagane dokumenty (komplet dokumentów rekrutacyjnych)
 

Dokumenty wymagane na kierunki: Administracja (I), Energetyka (I), Ekonomia (I) i (II), Pedagogika (I)


  1. podanie z ankietą osobową (I) pobierz / (II)  pobierz
  2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
  3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
  5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
  6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
  7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)


Poświadczona przez WSKM kopia
 – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.