REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia I stopnia

Administracja, Energetyka, Pedagogika, Ekonomia

Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

Aplikuj on-line

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018  opłata rekrutacyjna wynosi 60,00 zł. Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym, po rejestracji on-line.
Dostarcz wymagane dokumenty (komplet dokumentów rekrutacyjnych)
 

Dokumenty wymagane na kierunki: 

Administracja (I), Energetyka (I), Ekonomia (I), Pedagogika (I)


  1. podanie z ankietą osobową (I) pobierz 
  2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
  3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
  5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
  6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
  7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)


Poświadczona przez WSKM kopia
 – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.


Przyjęcie poza terminem rekrutacji:

Wniosek do Rektora o przyjęcie na studia I stopnia (poza terminem rekrutacji)