REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia II stopnia


Dokumenty rekrutacyjne wymagane na studia II stopnia


Wniosek do Rektora o przyjęcie na studia poza terminem rekrutacji


 1. podanie z ankietą osobową  / (II)  pobierz
 2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
 3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
 5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)


Poświadczona przez WSKM kopia
 – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.


Wzór umowy o pobieranie nauki


Ekonomia

ekonomia (II)  – komplet dokumentów j.w. oraz:

 1. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy)

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.



Pedagogika i kierunek administracyjno-ekonomiczny

 1. świadectwo dojrzałości
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
 3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
 5. 6 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 45 mm z widocznym lewym półprofilem
 6. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową


Bezpieczeństwo narodowe   

kwestionariusz osobowy
podanie o przyjęcie na studia II stopnia

ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
suplement
kserokopia dowodu osobistego
4 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )zdjęcie w wersji cyfrowej
dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (nr konta NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową