Rekrutacja‎ > ‎

Rekrutacja na studia II stopnia

Pedagogika i kierunek administracyjno-ekonomiczny

  1. świadectwo dojrzałości
  2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
  3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
  4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
  5. 6 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 45 mm z widocznym lewym półprofilem
  6. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową


Bezpieczeństwo narodowe   

kwestionariusz osobowy
podanie o przyjęcie na studia II stopnia

ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
suplement
kserokopia dowodu osobistego
4 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )zdjęcie w wersji cyfrowej
dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (nr konta NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową


Ekonomia
(w przygotowaniu)