REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia II stopnia


Dokumenty rekrutacyjne wymagane na studia II stopnia na poszczególne kierunki


  Ekonomia  Bezpieczeństwo wewnętrzne Administracja

I etap- aplikacja on- line: Aplikuj on-line
II etap- złożenie dokumentów w formie papierowej w siedzibie Uczelni:
 1. podanie z ankietą osobową  / (II)  pobierz   (w przypadku rejestracji on- line, wypełnione elektronicznie podanie należy wydrukować z konta rekrutacyjnego)
 2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
 3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 5. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
 6. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 7. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy)

*Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

Warto się zapoznać:


 Pedagogika Administracyjno-ekonomiczny

Rekrutacja jednoetapowa-  złożenie wymienionych poniżej dokumentów w formie papierowej w siedzibie WSKM:
 1. świadectwo dojrzałości
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
 3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 4. 6 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 45 mm z widocznym lewym półprofilem
 5. umowa o pobieranie nauki  pedagogika pobierz- 2 wypełnione egzemplarze
 6. umowa o pobieranie nauki administracyjno- ekonomiczny pobierz - 2 wypełnione egzemplarze
 7. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową
 8. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 9. suplement do dyplomu
 10. zobowiązanie finansowe pedagogika pobierz
 11. zobowiązanie finansowe administracyjno- ekonomiczny pobierz
 12. zobowiązanie finansowe studia podyplomowe pobierz