REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia podyplomowe


Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
  3. Kserokopia dowodu osobistego.
  4. Dwie fotografie legitymacyjne.
  5. Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
  6. Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
  7. Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

*dokumenty  można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni: 

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie – Dziekanat ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin