Rekrutacja

Rekrutacja 2016/2017:
– studia I stopnia pobierz
– studia II stopnia pobierz
indeks  REKRUTACJA 2016/2017

Studia I stopnia

  • szczegóły rekrutacji na studia I stopnia (licencjat / inżynier) na kierunku: administracja, ekonomia, energetyka, pedagogika  sprawdź
  • szczegóły rekrutacji na studia I stopnia (licencjat) na kierunku: turystyka i rekreacja* sprawdź
  • szczegóły rekrutacji na studia I stopnia (licencjat) na kierunku: kryminologia sprawdź

Studia II stopnia

  • szczegóły rekrutacji na studia II stopnia (magister) na kierunku ekonomia  sprawdź
  • szczegóły rekrutacji na studia II stopnia (magister) na kierunku: administracyjno-ekonomiczne, pedagogika* sprawdź
  • szczegóły rekrutacji na studia II stopnia (magister) na kierunku bezpieczeństwo narodowe* sprawdź

Studia podyplomowe

szczegóły rekrutacji na studia podyplomowe:
studia podyplomowe WSKM sprawdź
studia podyplomowe WSKM w ramach EFS – brak aktualnych ofert

Kontynuacja nauki w WSKM w Koninie (przeniesienie z innej uczelni)

Zgodnie z §17 Regulaminu studiów w Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie studentem WSKM może zostać student innej szkoły wyższej, po zaliczeniu w niej pierwszego semestru studiów oraz pod warunkiem porównywalności planów studiów i programów nauczania w obu uczelniach. 

więcej informacji sprawdź

*nabór prowadzony na rzecz Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Back to Top