Rekrutacja- KJ TSW

Dokumenty wymagane na kierunki:

  • administracyjno- ekonomiczne (II) + podyplomowe
  • pedagogika(II) + podyplomowe
  1. świadectwo dojrzałości
  2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
  3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
  4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
  5. 6 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 45 mm z widocznym lewym półprofilem
  6. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową

Back to Top