Rekrutacja na studia podyplomowe WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, spełniający warunki uczestnictwa określone dla danej specjalności studiów podyplomowych.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, zajęcia dla kolejnych edycji studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.
Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy pobrać formularze, wydrukować formularze rekrutacyjne, wypełnić i złożyć komplet dokumentów w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Koninie, ulica Zagórowska 3A, pokój nr 208, przesłać na adres uczelni lub wysłać skanem na adres e-mail: konin@wshtwp.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer 63 249 1263 lub 537 697 441

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry (liczba semestrów jest podana przy charakterystyce każdej specjalności studiów). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zazwyczaj dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych.

Kandydaci są proszeni o składanie kompletu następujących dokumentów
  1. Podanie o przyjęcie na studia - POBIERZ!
  2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem - POBIERZ!
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + suplement (jeśli został wydany)
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Dowód wniesienia opłaty wpisowej – w wysokości 100 zł (wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746)
  6. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku pań, które zmieniły nazwisko po otrzymaniu dyplomu)
  7. Deklaracja płatności czesnego - POBIERZ!