Plan zajęć


            
 SEMESTR LETNI  2018/2019 
Kalendarz zajęć 2018/2019  semestr letni 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 


HARMONOGRAM
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

STUDIA I STOPNIA  


STUDIA II STOPNIA  
STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 2018/2019   

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2018/2019   

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (2 sem.) 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (4 sem.) 

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2018/2019   

Ekonomika administracji publicznej 2018/2019      

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce   

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  

Zarządzanie  kryzysowe  


WYKAZ PRZEDMIOTÓW-  semestr letni 2018-2019


STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (2 sem.)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (4 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2018/2019 

Ekonomika administracji publicznej 2018/2019 

Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce