Plan zajęć

Szanowni Państwo, informujemy, iż wnioski dotyczące stypendium w sem. letnim można składać do 15.04.2020 r. przejdź 


SEMESTR LETNI 2019/2020            
Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Kalendarz zajęć 2019/2020  semestr zimowy 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Budynki:
Zg- ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin- siedziba Uczelni (tu znajduje się część administracyjna)
ZDZ- Zakład Doskonalenia Zawodowego- ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
I LO- I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin 
CKP- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin 
PPL- Pracownia Plastyczna, ul. Wiosny Ludów 1, 62-500 Konin

HARMONOGRAM 
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

                                             
STUDIA I STOPNIA  

Energetyka II rok                                                                                                            

Administracja I rok  Podział na grupy: GI   GII  
Administracja II rok                                                                                                               

Ekonomia II rok                                                                                                            

Pedagogika II rok OWU                                                                                                     

Kryminologia I rok      UWAGA! INFORMATYKA CKZ!
Kryminologia II rok                                                                                                      

STUDIA II STOPNIA  

Ekonomia SUM I rok  Uwaga! Zajęcia w niedzielę z mgrem T. Cieślakiem nie odbędą się. 
Ekonomia SUM II rok - RIF                                                                                        

Bezpieczeństwo wewnętrzne ZK                                                                           

Administracja I rok s.2                                                                                   

STUDIA PODYPLOMOWE 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką 2019/2020  (PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA- studia magisterskie- I rok) 

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2019/2020    

Dziecko i muzyka -  (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- studia jednolite magisterskie- IV SEM) 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka  2018-2019 (3 sem.)  

Ekonomika administracji publicznej  

Administracja i systemy bezpieczeństwa  

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy   

Przygotowanie pedagogiczne   

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- WSKM            Pierwszy zjazd w semestrze letnim - 14-15.03

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna- WSHTWP  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW-  semestr letni 2019-2020

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE