Plan zajęć


W związku z wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 12 października (sobota) Dziekanat będzie czynny 
do godz. 15.00, 
natomiast w dniu 13 października (niedziela) będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            
 SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Kalendarz zajęć 2019/2020  semestr zimowy 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 


INFORMACJA:
Wszystkie kierunki na 1 roku studiów licencjackich i magisterskich zapraszamy na szkolenie BHP, Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 na godz. 8.00 do Auli w I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Udział w szkoleniu BHP jest OBOWIĄZKOWY i odnotowany w indeksie! 
Od 12.00 do 13.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Zagórowskiej 3A w Koninie odbywać się będzie szkolenie biblioteczne i spotkania poszczególnych grup z Dziekanami Wydziałów, szczegółowy ich rozkład będzie podany wiadomościach e-mail. 


Budynki:
Zg- ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin- siedziba Uczelni (tu znajduje się część administracyjna)
ZDZ- Zakład Doskonalenia Zawodowego- ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
I LO- I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin  

HARMONOGRAM (plan na I zjazd 12-13.10)
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

UWAGA!! Zajęcia z drem Mariuszem Rychterem odwołane na wszystkich kierunkach!

STUDIA I STOPNIA  
Energetyka  12-13.10
Administracja  12-13.10
Ekonomia 12-13.10 
Kryminologia  12-13.10 
Psychologia — planowane od 26/27 października

STUDIA II STOPNIA  
Ekonomia SUM  12-13.10
Administracja  12-13.10

STUDIA PODYPLOMOWE

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- studia magisterskie I rok- od 26-27.10.2019 r. 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką 2019/2020 12-13.10  (PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA- studia magisterskie- I rok)

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2019/2020    12-13.10

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 - I semestr planowany od 26-27.10 (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA IV SEM)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (3 sem.)  12-13.10

Oligofrenopedagogika 2018/2019 - I semestr planowany od 26-27.10 

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego III SEM - semestr planowany od 26-27.10

Zarządzanie oświatą  I semestr planowany od 26-27.10

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2019/2020   12-13.10

Ekonomika administracji publicznej 12-13.10

Administracja i systemy bezpieczeństwa 12-13.10

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 12-13.10

Przygotowanie pedagogiczneI semestr planowany od 26-27.10

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- WSKM

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna- WSHTWP

WYKAZ PRZEDMIOTÓW-  semestr zimowy 2019-2020

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Administracja i systemy bezpieczeństwa