Rozkłady zajęć

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
            
                                                         SEMESTR ZIMOWY 18/19                                                    
Kalendarz zajęć- 2018/2019  semestr letni
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Harmonogram zajęć- semestr letni 2018-2019 <-- zjazd 29/30 września

Harmonogram na zjazd 6/7 październik

Harmonogram na 13/14 październik

Harmonogram na 20-21 październik


Wykaz zajęć realizowanych w danym dniu przez konkretną grupę. Kierunki znajdują się arkuszach. 

UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

Harmonogram na semestr dla poszczególnych kierunków:

Studia I stopnia:
Studia II stopnia:
 • Ekonomia

Studia podyplomowe:

        Wydział Nauk Humanistycznych 
 • Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego
 • Oligofrenopedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  (sem. I)
 • Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami 
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką (sem III)
 • Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem
 • Zarządzanie oświatą
        Wydział Administracji:
 • Zarządzanie i marketing w administracji publiczne
 • Ekonomika administracji publicznej 
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce
       WYKAZ PRZEDMIOTÓW 18/19

Studia I i II stopnia  


Administracja (I)

Ekonomia (I)

Ekonomia (II)

Energetyka (I)

Pedagogika (I)

Kryminologia (1 sem.)

Kryminologia (3 sem.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (II)- (1 i 3 semestr)


Studia podyplomowe


Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 18/19 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (1 sem.)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka 2017-2018 (3 sem.- kontynuacja)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 18/19 

Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce 

Ekonomika administracji publicznej 18/19

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 18/19

Oligofrenopedagogika 18/19

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego 17/18- kontynuacja