Plan zajęć            
 SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Kalendarz zajęć 2019/2020  semestr zimowy 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Budynki:
Zg- ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin- siedziba Uczelni (tu znajduje się część administracyjna)
ZDZ- Zakład Doskonalenia Zawodowego- ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
I LO- I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin  

HARMONOGRAM 
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

STUDIA I STOPNIA  

Energetyka I rok  - zajęcia za I. Chmielewską- dr hab. R. Batura

Administracja I rok  Podział na grupy: GI   GII  
Administracja III rok  GI- mgr M. Skoczylas- Błaszczyk, GII- dr J. Szczot 

Ekonomia II rok     Finansowanie rozwoju i europejskie fundusze strukturalne-  sala 210

Pedagogika I rok 
Pedagogika II rok EWIP / Pedagogika specjalna  


STUDIA II STOPNIA  Administracja I rok. s. 2

STUDIA PODYPLOMOWE 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką 2019/2020  (PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA- studia magisterskie- I rok) 

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2019/2020   

Dziecko i muzyka (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- studia jednolite magisterskie- IV SEM) 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka  2018-2019 (3 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2019/2020   

Ekonomika administracji publicznej 

Administracja i systemy bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Przygotowanie pedagogiczne 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- WSKM 

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna- WSHTWP  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW-  semestr zimowy 2019-2020

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (2 sem.)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (4 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2018/2019 

Ekonomika administracji publicznej 2018/2019 

Zarządzanie oświatą

Przygotowanie pedagogiczne 2018/2019 (Szczecin)


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Administracja i systemy bezpieczeństwa