Plan zajęć

            
 SEMESTR LETNI  2018/2019 
Kalendarz zajęć 2018/2019  semestr letni 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019                                                    
Kalendarz zajęć 2018/2019  semestr zimowy
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Plan zajęć na najbliższy zjazd
Wykaz zajęć realizowanych w danym dniu przez konkretną grupę. Kierunki znajdują się arkuszach.
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

Plan na 2-03.02.2019


Harmonogram zajęć na semestr dla poszczególnych kierunków:


Studia I stopnia:

        Wydział Nauk Humanistycznych 

Studia I i II stopnia  


Administracja (I sem.)

Ekonomia (I sem)

Ekonomia (II sem.)

Energetyka (I sem.)

Pedagogika (I sem.)

Kryminologia (I sem.)

Kryminologia (III sem.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 st. (I sem.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 st. (III sem.) 


Studia podyplomowe


Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (1 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2018/2019 

Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce 

Ekonomika administracji publicznej 2018/2019 

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Oligofrenopedagogika 2018/2019 

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedaggicznego oraz dydaktycznego 

Zarządzanie oświatą