Plan zajęćSEMESTR LETNI 2019/2020            
Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Kalendarz zajęć 2019/2020  semestr zimowy 
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Budynki:
Zg- ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin- siedziba Uczelni (tu znajduje się część administracyjna)
ZDZ- Zakład Doskonalenia Zawodowego- ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
I LO- I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin 
CKP- Centrum kształcenia praktycznego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin 

HARMONOGRAM 
UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

                                                UWAGA! ZMIANA SAL!!
STUDIA I STOPNIA  


Administracja I rok  Podział na grupy: GI   GII  
Administracja III rok  GI- mgr M. Skoczylas- Błaszczyk, GII- dr J. Szczot  


Pedagogika I rok 
Pedagogika II rok EWIP / Pedagogika specjalna  


STUDIA II STOPNIA  

Ekonomia SUM II rok - RIF   Uwaga zmiana! dr K. Maciejewski!
Ekonomia SUM II rok -EA(sp) Uwaga zmiana! dr K. Maciejewski!


Administracja I rok s.1 
Administracja I rok. s. 2 

STUDIA PODYPLOMOWE 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką 2019/2020  (PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA- studia magisterskie- I rok) 

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2019/2020   

Dziecko i muzyka (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- studia jednolite magisterskie- IV SEM) 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka  2018-2019 (3 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2019/2020   

Ekonomika administracji publicznej  

Administracja i systemy bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  

Przygotowanie pedagogiczne 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- WSKM 

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna- WSHTWP  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW-  semestr zimowy 2019-2020

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką 2018/2019 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (2 sem.)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2018-2019 (4 sem.)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 2018/2019 

Ekonomika administracji publicznej 2018/2019 

Zarządzanie oświatą

Przygotowanie pedagogiczne 2018/2019 (Szczecin)

Administracja i systemy bezpieczeństwa
Dziecko i muzyka