Rozkłady zajęć

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
            
                                                         SEMESTR LETNI                                                         
Kalendarz zajęć- 2017/2018 semestr letni
 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zajęć z języka obcego znajdują się w harmonogramie. 

Harmonogram zajęć- semestr letni 2017-2018  <-- aktualny zjazd

Wykaz zajęć realizowanych w danym dniu przez konkretną grupę. Kierunki znajdują się arkuszach. 

UWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.

Harmonogram na semestr dla poszczególnych kierunków:

Studia I stopnia:

        Wydział Nauk Humanistycznych 


Studia I i II stopnia


Administracja (I)

Ekonomia (I)

Ekonomia (II)

Energetyka (I)

Pedagogika (I)

Kryminologia (I)


Studia podyplomowe


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2016-2018 (EWiP IV)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2017-2018 (EWiP I)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 

Administracja i systemy bezpieczeństwa 

Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce 

Ekonomika administracji publicznej

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub plastyką

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie oświatą

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznegoSEMESTR ZIMOWY

Harmonogram zajęć- semestr zimowy 2017-2018

Wykaz zajęć realizowanych w danym dniu przez konkretną grupę. Do prawidłowego odczytania harmonogramu potrzebny jest plan studiów na dany semestr. Harmonogram zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowychUWAGA! Ze względu na ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć należy sprawdzać go przed każdym zjazdem.


Kalendarz zajęć – 2017/2018 semestr zimowy 

 Wykaz weekendów, w które dane grupy mają zajęcia.  Kalendarz zajęć jest wspólny dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych.


Studia I i II stopnia

Administracja (I)

Ekonomia (I)

Ekonomia (II)

Energetyka (I)

Pedagogika (I)

Kryminologia (I)


Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy -II semestr

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2016-2018 (EWiP III)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyka lub plastyką 2017-2018 (EWiP I)

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej 

Administracja i systemy bezpieczeństwa 

Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji i gospodarce 

Ekonomika administracji publicznej

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z muzyką lub platyką

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie oświatą