Samorząd studencki


Spośród swoich członków Rada Studencka wybrała przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na wniosek przewodniczącego:

PrzewodniczącyBednarek Roman
Pierwszy WiceprzewodniczącyLisiecki Sebastian
Drugi WiceprzewodniczącyMarciniak Karolina

 

Decyzją nowo powołanej Rady studentów reprezentantami w Senacie Uczelni będą:

1.       Kalczyńska Marika
2.       Bednarek Roman
3.       Lisiecki Sebastian
4.       Marciniak Karolina
5.       Przerwa Jakub
6.       Pilarczyk Kamil

 

                                  Przewodniczący Samorządu Studenckiego

                                  Roman Bednarek