Seminarium pt. Polski Fundusz Rozwoju


Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie 
zaprasza do bezpłatnego udziału Seminarium pt.

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU - PARTNER W INWESTYCJACH SAMORZĄDU i BIZNESU

Data: 10 października 2018 r., godzina 11:00
Miejsce: sala nr 1 w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie,
ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin

Program seminarium
- 11:00 Powitanie uczestników
- 11:15 Przedstawienie subregionu konińskiego
- 11:25 Przedstawienie Polskiego Funduszu Rozwoju – zadania i cele – Prezes Bartłomiej Pawlak
- 11:45 Pakiet Wsparcia dla Miast Średnich – rola Polskiego Funduszu Rozwoju – Prezes Bartłomiej Pawlak
Przerwa 12:00 - 12:15
- 12:15 Oferta dla samorządów Funduszu Inwestycji Samorządowych – Joanna Budzińska-Lobnig, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych: inwestycje kapitałowe, PPP
- 12:45 Programy sektorowe – Włodzimierz Hrymniak, Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych PFR
- 13:15 Dyskusja z udziałem samorządowców.
- 14:00 Zakończenie seminarium

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 8 października 2018 r.
- mailowo: rektorat@wskmkonin.edu.pl
- telefonicznie: 63 249 1515.