Stowarzyszenie kadry

Stowarzyszenie Kadry dla Konina powstało dnia 5 stycznia 2007 roku w Koninie.


Głównymi celami statutowymi są między innymi:

1.założenie prowadzenie uczelni niepublicznej,
2.rozwijanie inicjatyw, sprzyjających podnoszeniu wykształcenia mieszkańców regionu,
3.upowszechnianie najnowszych form edukacji,
4.wspieranie inicjatyw, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
5.usługi szkoleniowo-doradcze,
6.propagowanie postaw, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.


Stowarzyszenie Kadry dla Konina jest założycielem i organem prowadzącym Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, kształcącej studentów na czterech kierunkach: administracji, ekonomii, pedagogiki i energetyki.

Członkowie Stowarzyszenia są zaangażowani na różnych polach działalności zawodowej, naukowej i społecznej, zaś w ramach pracy w Stowarzyszeniu wykorzystują swoje umiejętności dla dobra społeczności lokalnej.

Statut Stowarzyszenia Kadry dla Konina został wpisany do rejestru Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem KRS 276978 w dniu 23.03.2007 r.


Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
NIP: 665 281 50 27, REGON 300533135

dr inż. Wojciech Chomicz
prezes zarządu

Back to Top