Studenci

KOMUNIKATY dla studentów.  przejdź

ROZKŁADY ZAJĘĆ przejdź
Organizacja roku akademickiego (ramy czasowe zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw międzysemestralnych).
Plany studiów. Podziały na grupy.
Harmonogram realizacji zajęć.

OPŁATY I PŁATNOŚCI  przejdź.

Tabela opłat i płatności obowiązujących w danym roku akademickim.

POMOC MATERIALNA przejdź.
Komunikaty dotyczące składania wniosków na stypendia.
Wyniki posiedzeń Uczelnianych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych.
Informacja ogólna.
Zarządzenie Rektora (termin składania wniosków, skład Uczelnianych Komisji Stypendialnych, próg dochodowy).
Dokumenty do pobrania.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE przejdź.

POBIERZ DOKUMENTY  przejdź.

Druki obowiązujących wniosków i oświadczeń.

PRAKTYKI STUDENCKIE   przejdź.
Regulaminy odbywania praktyk na poszczególnych wydziałach.
Druki dokumentów dotyczących odbywania praktyk.