Studenci‎ > ‎

Praktyki studenckie

Profil praktyczny 


(Baza podmiotów, w których można odbyć praktyki studenckie. Dopuszczane jest także realizowanie praktyk w innym wybranym przez Studenta, ale zgodnym z programem praktyk miejscu.)


PEDAGOGIKA 

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:
    Należy wydrukować wszystkie dokumenty i zgłosić się do opiekuna praktyki.


ADMINISTRACJA 

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:
    Należy wydrukować wszystkie dokumenty i zgłosić się do opiekuna praktyki.

EKONOMIA
- syllabus praktyk

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:
    Należy wydrukować wszystkie dokumenty i zgłosić się do opiekuna praktyki.

ENERGETYKA
- program praktyk
- syllabus praktyk

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:

EKONOMIA SUM
- program praktyk
- syllabus praktyk

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 
- syllabus praktyk

  1. Dokumenty:
    zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej:
    Należy wydrukować wszystkie dokumenty i zgłosić się do opiekuna praktyki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil ogólnoakademicki


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------