Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy oraz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)


                                

Bon na zasiedlenie                                Prace interwencyjne                                   Doposażenie

Dotacje                                                Szkolenia indywidualne                            Szkolenia grupowe