MSWiA- Praktyki- 2500 zł!

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w
drugiej edycji Letniej Akademii MSWiA – wyjątkowym programie płatnych
praktyk studenckich,  w ramach którego najlepsi kandydaci z całej Polski
będą mogli zdobyć nowe kompetencje, poszerzyć swoją wiedzę i poznać
funkcjonowanie administracji publicznej.

Zainteresowanie I edycją spowodowało, że ogłoszono II edycję Letniej
Akademii MSWiA, dzięki której większa liczba studentów będzie mogła
skorzystać z możliwości jakie oferuje program  praktyk.

Program odbędzie się w dniach 3-28 września 2018 r. Studenci otrzymają
stypendium w wysokości 2500 zł brutto. W zamyśle organizatora są to środki,
które pozwolą uczestnikom pokryć koszty  pobytu w Warszawie.

Program praktyk został podzielony na cztery bloki tematyczne:
administrację, bezpieczeństwo, sprawy międzynarodowe oraz sprawy
obywatelskie i prawne. Dzięki temu każdy uczestnik Akademii  będzie mógł
wykonywać zadania zgodne ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi, w ramach
wybranego bloku.

Letnia Akademia MSWiA to więcej niż studenckie praktyki w administracji
publicznej. Jej uczestnicy będą wykonywać konkretne zadania w MSWiA przy
wsparciu wykwalifikowanego zespołu, a  także odwiedzą inne instytucje, m.in.:
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Kancelarię Sejmu oraz jednostki:
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Praktyki w ramach Letniej Akademii adresowane są do studentów z całej
Polski, przede wszystkim z mniejszych ośrodków akademickich. Praktyki
kierowane są dla osób uczących się zwłaszcza na takich kierunkach  jak
bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe, administracja, prawo, stosunki
międzynarodowe, politologia.  Zgłoszenia przyjmowane są do 12 sierpnia 2018
r.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod
adresem:

https://mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praktyki-studenckie-i-w/17306,Program-praktyk-LETNIA-AKADEMIA-MSWIA.html