OFERTA PRACY CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcjiw życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych 

i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa


Poszukujemy

kandydatów do pracy i służby w Warszawie na stanowisku

Specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa


Zadania:

 udział w projektach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym

 identyfikacja podatności i zagrożeń dot. systemów, aplikacji, urządzeń, usług

 opracowywanie polityk, procedur, zasad i instrukcji dot. bezpieczeństwa IT

 

Wymagania:

 wiedza dotycząca bezpieczeństwa IT oraz narzędzi do zarządzania incydentami

 dyscyplina, stałe pogłębianie wiedzy, otwartość na nowe technologie

 wiedza z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i baz danych

 patriotyzm, chęć służenia Polsce, wyłącznie polskie obywatelstwo

 

Oferujemy:

 pracę na pełen etat lub służbę w Warszawie, dostęp do najnowszych technologii

 dodatkowy urlop szkoleniowy dla studentów, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

 dofinansowanie do wynajmu mieszkania w Warszawie dla funkcjonariuszy

 pracę w zespole złożonym z ekspertów, starszych i młodszych specjalistów

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a ofertą, prześlij swoje CV na adres:

it@cba.gov.pl