Płatne staże w ETO

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

 

Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

 

Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:

·         posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

·         posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym: audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;

·         biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;

·         brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.

 

Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż znajduje się na stronie internetowej ETO.