Studia I i II Stopnia

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie prowadzi studia:

  • pierwszego stopnia (licenjat / inżynier), na kierunkach: administracja, ekonomia, energetyka, pedagogika,
  • drugiego stopnia (magister) na kierunku ekonomia.

 


KOMUNIKATY dla studentów  przejdź


ROZKŁADY ZAJĘĆ przejdź
Organizacja roku akademickiego (ramy czasowe zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw międzysemestralnych)
Plany studiów. Podziały na grupy.
Harmonogram realizacji zajęć.

OPŁATY I PŁATNOŚCI  przejdź

Tabela opłat i płatności obowiązujących w danym roku akademickim.

POMOC MATERIALNA przejdź
Komunikaty dotyczące składania wniosków na stypendia.
Wyniki posiedzeń Uczelnianych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych.
Informacja ogólna
Zarządzenie Rektora (termin składania wniosków, skład Uczelnianych Komisji Stypendialnych)
Dokumenty do pobrania

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE przejdź

POBIERZ DOKUMENTY  przejdź

Druki obowiązujących wniosków i oświadczeń.

PRAKTYKI STUDENCKIE  przejdź
Regulaminy odbywania praktyk na poszczególnych wydzialach.
Druki dokumentów dotyczących odbywania praktyk.

Back to Top