Administracja II stopieńOpłaty: 
    (a) 4200 zł - jednorazowa wpłata, 
    (b) 2200 zł x 2 i 
    (c) 450 zł x 10
Szczegóły informacji dotyczące rekrutacji, czesnego i in. w treści poniżej lub tel. 63 249 1262 lub 63 249 1263.