Administracja II stopieńOpłaty: 
    (-) 4300 zł - jednorazowa wpłata, 

Szczegóły informacji dotyczące rekrutacji, czesnego i in. w treści poniżej lub tel. 63 249 1262 lub 63 249 1263.