Administracyjno-Ekonomiczne

Kierunek studiów: administracyjno-ekonomiczny
Specjalności: administacyjno-ekonomiczne, menedżersko-prawne, menedżer projektów europejskich, menedżer procesów produkcyjnych, menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy,  menedżer międzynarodowych procesów logistycznych, menedżer mikroprzedsiębiorstwa, menedżer małej i średniej firmy, menedżer instytucji/ firmy turystycznej, menedżer instytucji /firmy sportowej, menedżer Human Resources, menedżer e-commerce
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis kierunku

 

7 powodów, dla których warto studiować na kierunku administracyjno – ekonomicznym

Absolwent tego kierunku studiów:

  • otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
  • uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
  • nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
  • pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
  • spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
  • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
  • otrzyma wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

 

Studia praktyczne

Studia na kierunku administracyjno – ekonomicznym otwierają szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy w administracji publicznej. Dodatkowo, umiejętności administrowania i zarządzania zespołami ludzkimi, pozwalają z powodzeniem znaleźć swoje miejsce nie tylko w dużych organizacjach biznesowych/ korporacjach, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach oraz we własnym mikroprzedsiębiorstwie.

Warto skorzystać z możliwości studiowania na tym bardzo uniwersalnym kierunku, bowiem – zwłaszcza w przypadku struktur administracji publicznej – warunkiem niezbędnym uzyskania zatrudnienia, jest dzisiaj posiadanie wyższego wykształcenia.

Ukończone studia wyższe w zakresie administracyjno – ekonomicznym zawsze będą atutem w postępowaniach konkursowych i wszelkich indywidualnych aplikacjach.

 

Podstawowe specjalności na II stopniu studiów administracyjnych

Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci naszej Uczelni mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje.

Praca po ukończeniu studiów

Praca w administracji publicznej, korporacjach i przedsiębiorstwach, tak publicznych i prywatnych (także tych niewielkich), jest interesującą perspektywą zawodową w Polsce. Nowocześnie i uniwersalnie wykształceni ludzie, stanowią wciąż najbardziej pożądaną grupę pracowników i kooperantów.

 

Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach.