Administracyjno-Ekonomiczne


Kierunek studiów: Administracyjno-ekonomiczny
Specjalności: administacyjno- ekonomiczne, menedżersko- prawne, menedżer projektów europejskich,                                                          menedżer procesów produkcyjnych, menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy,                                                                           menedżer międzynarodowych procesów logistycznych, menedżer mikroprzedsiębiorstwa,                                                          menedżer małej i średniej firmy, menedżer instytucji/ firmy turystycznej,                                                                                                   menedżer instytucji /firmy sportowej, menedżer Human Resources, menedżer e-commerce
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis kierunku:

 

7 powodów, dla których warto studiować na kierunku administracyjno – ekonomicznym
Absolwent tego kierunku studiów:

  1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
  2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
  3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
  4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
  5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
  6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
  7. otrzyma wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

 

Studia praktyczne
Studia na kierunku administracyjno – ekonomicznym otwierają szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy w administracji publicznej. Dodatkowo, umiejętności administrowania i zarządzania zespołami ludzkimi, pozwalają z powodzeniem znaleźć swoje miejsce nie tylko w dużych organizacjach biznesowych/ korporacjach, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach oraz we własnym mikroprzedsiębiorstwie.

Warto skorzystać z możliwości studiowania na tym bardzo uniwersalnym kierunku, bowiem – zwłaszcza w przypadku w struktur administracji publicznej – warunkiem niezbędnym uzyskania zatrudnienia, jest dzisiaj posiadanie wyższego wykształcenia.

Ukończone studia wyższe w zakresie administracyjno – ekonomicznym zawsze będą atutem w postępowaniach konkursowych i wszelkich indywidualnych aplikacjach.
 

Podstawowe specjalności na II stopniu studiów administracyjnych
Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci naszej Uczelni mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje.

Praca po ukończeniu studiów
Praca w administracji publicznej, korporacjach i przedsiębiorstwach, tak publicznych i prywatnych (także tych niewielkich), jest interesującą perspektywą zawodową w Polsce. Nowocześnie i uniwersalnie wykształceni ludzie, stanowią wciąż najbardziej pożądaną grupę pracowników i kooperantów.
 

Nasi wykładowcy
Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach