Zarządzanie kryzysowe


Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalność: Zarządzanie kryzysowe
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.

Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających szerokiej wiedzy z zakresu różnego rodzaju zagrożeń ich analizowania i diagnozowania oraz zapobiegania, między innymi poprzez sprawne zarządzanie zespołem ludzi i kryzysem uwzględniającym powszechnie otaczające nas ryzyko.

Wybrane przedmioty:

  • Identyfikacja i analiza zagrożeń
  • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
  • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym
  • Inżynieria zarządzania kryzysowego
  • Ochrona infrastruktury krytycznej
  • Jakoś i audyt w zarządzaniu kryzysowym
  • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej