Ekonomia Magisterskie


Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: ekonomia administracji (sektora publicznego)ekonomia handlu i usługekonomia społeczna,                                                          ekonomia agrobiznesuekonomia oświaty i kulturyekonomia transportu,                                                                                      ekonomia bezpieczeństwa publicznegoekonomia sektora energetykirachunkowość i finanse
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis kierunku:
Absolwenci kierunku EKONOMIA będą mogli podjąć pracę między innymi w działach ekonomiczno-finansowych i księgowych różnych organizacji gospodarczych takich, jak na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz w odpowiednich sekcjach jednostek administracji państwowej i samorządowej. 
Nabyte umiejętności umożliwią także świadczenie usług doradczych, opracowywanie analiz i projektów ekonomicznych. Absolwenci będą posiadać umiejętności uczynienia przedsiębiorstwa bądź wydajniejszym, bądź oszczędniejszym. 
Absolwent będzie posiadać również niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.