Ekonomia agrobiznesu

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia agrobiznesu
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia agrobiznesu, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą posiadali wnikliwa wiedzę nt. ekonomicznych aspektów prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz elementy wiedzy z zakresu ekonomiki rolnictwa. Nabyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności pracy zespołowej, mającej na celu generowania zjawiska synergii dodatniej, stanowić będzie ich wymierny atut na rynku pracy. Preferowane wartości, w tym oszczędność i skuteczność, stanowiące podwaliny dla ich postaw są gwarancją sukcesu każdego przedsiębiorstwa, w którego zasobach znajdzie się absolwent tej specjalności.