Rachunkowość i finanse


Absolwent studiów II stopnia kierunku ekonomia może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych i organizacjach non profit. 

Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach specjalistów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach lokalnych i centralnych. 


Znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.