Studia I i II stopnia‎ > ‎Ekonomia‎ > ‎

Bankowość i ubezpieczenia

Kierunek studiów: Ekonomia

Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Forma studiów: studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów


Opis specjalności:


Sylwetka absolwenta kierunku Ekonomia – specjalność Bankowość i ubezpieczenia

Po ukończeniu trzyletniego kursu  studiów licencjackich absolwent WSKM w Koninie kierunku Ekonomia, specjalność Bankowość i ubezpieczenia będzie:

 • dysponował wiedzą semantyczną i proceduralną z zakresu:
 1. funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych,
 2. przeprowadzania operacji i czynności bankowych,
 3. zarządzania bankiem (w tym zwłaszcza umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji efektywnego wykorzystania środków finansowych),
 4. bankowości inwestycyjnej,
 5. giełd i obrotu papierami wartościowymi,
 6. wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości oraz w kontaktach z bankami, 
 7. porównania i wyboru oferty instytucji finansowych
 8. zagadnień tworzenia i regulacji pieniądza,posiadał wszechstronną wiedzę z obszaru ubezpieczeń: majątkowych, finansowych, technicznych, gwarancji ubezpieczeniowych, komunikacyjnych, osobowych, na życie,
 •  posiadał wiedzę z zakresu gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień charakterystycznych dla sektora ubezpieczeniowego
 • przygotowany do pełnienia funkcji zarządczych w zakładach ubezpieczeń, w szczególności w departamentach produktowych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, sprzedaży,
 • zaznajomiony z najnowocześniejszymi, unikatowymi na polskim rynku narzędziami zwiększającymi efektywność zakładów ubezpieczeń,
 • posiadał umiejętności praktyczne uzyskane poprzez ścisłą współpracę WSKM z wiodącymi na polskim rynku zakładami ubezpieczeń.

Kształcenie na kierunku Ekonomia przyczyni się do rozwoju umiejętności wykorzystywanych przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.