Studia I i II stopnia‎ > ‎Ekonomia‎ > ‎

Ekonomika i gospodarowanie potencjałem ludzkim oraz pośrednictwo pracy


Kierunek studiów: Ekonomia

Specjalność: Ekonomika i zarządzanie potencjałem ludzkim 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Forma studiów: studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów


Opis specjalności:


Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku EKONOMIA specjalność EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE  POTENCJAŁEM LUDZKIM pozwalają wszechstronnie przygotować kadry menedżerów zasobów ludzkich przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji sektora publicznego.

Ustawiczny rozwój technologiczny i gospodarczy uwypuklają rosnące znaczenie roli kapitału ludzkiego w sukcesie gospodarczym przedsiębiorstwa. Dlatego zarządzanie zasobem pracy jest kluczową dziedziną zarządzania organizacjami, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia na specjalności EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM pozwalają posiąść gruntowną wiedzę w zakresie wszystkich subelementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w stopniu wystarczającym na samodzielne wykonywanie pracy specjalisty ds. HR (human resources). 
Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów kadrowych, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania optymalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów pracy przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w Polsce i poza jej granicami.