Studia I i II stopnia‎ > ‎Ekonomia‎ > ‎

Ekonomika i zarządzanie w administracji i biznesie


Kierunek studiów: Ekonomia

Specjalność: Ekonomika i zarządzanie w administracji i biznesie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Forma studiów: studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów