Studia I i II stopnia‎ > ‎Ekonomia‎ > ‎

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw


Kierunek: Ekonomia

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów


Opis specjalności:


Przedmioty specjalnościowe dla Kierunku Ekonomia specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w powiązaniu z przedmiotami podstawowymi (z takimi w szczególności jak: Organizacja i standardy w rachunkowości, Zaawansowana rachunkowość finansowa controlling finansowy, ubezpieczenia w gospodarce) pozwalają sprostać współczesnym wyzwaniom finansowania procesów gospodarczych.

Absolwenci kierunku Ekonomia, specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw posiadają optymalny zasób wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów organizacji profit – i non-profit oraz są przygotowani do podjęcia w nich pracy na stanowiskach pomocniczych.

Jeżeli zechcą pracować na własny rachunek, zdobyta wiedza ekonomiczna w tym w szczególności teoria i praktyka przedsiębiorczości, pozwoli im stworzyć i zarządzać własnym przedsiębiorstwem.