Opłaty i płatności

Opłaty i płatności

Rok akdemicki 2015/2016 – opłaty obowiązujące od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. na studiach I i II stopnia
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSKM w Koninie z dnia 08.12.2015 czesne naliczane jest zgodnie z deklaracją studenta.
Studenci II stopnia złożyli deklaracje w procesie rekrutacji. Studenci I stopnia zobowiązani są do złożenia deklaracji do dnia 29.02.2016. W przypadku braku jej złożenia czesne naliczane jest w systemie 10 rat.
Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej w zakładce „pobierz dokumenty”.
    1. opłaty podstawowe – studia I i II stopnia  pobierz 
    2. czesne – studia I stopnia   pobierz  
    3. czeste – studia II stopnia  pobierz 

  1. wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  pobierz
  2. IPS  pobierz
  3. powtarzanie przedmiotu  pobierz

Back to Top