Pedagogika

https://business.facebook.com/WSKMwKoninie/
Kierunek studiów:
Pedagogika
Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe, Pedagogika rodziny i opieka nad dzieckiem,                   Edukacja wczesnoszkolna z muzyką
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis kierunku: 

Zrealizowane w trakcie studiów przedmioty kształcenia oraz praktyki przygotują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach:

 1. oświatowych,
 2. samorządowych,
 3. wychowawczych,
 4. opiekuńczych,
 5. socjalnych,
 6. poradniach,
 7. zakładach pracy – w charakterze:
 • wychowawców,
 • opiekunów,
 • doradców,
 • organizatorów działalności pedagogicznej.
 

Obszarem funkcjonowania absolwentów pedagogiki mogą być różne formy zajęć pozalekcyjnych i pracy pozaszkolnej.

Uzyskane kompetencje będą przydatne we współpracy z:

 • organizacjami pracodawców,
 • związkami zawodowymi,
 • poradniami terapeutycznymi,
 • ośrodkami pomocy rodzinie i pomocy społecznej,
 • stowarzyszeniami pozarządowymi.
 • Studia umożliwią także prowadzenie własnej działalności.

Wyższe wykształcenie humanistyczne – pedagog – daje absolwentom tego kierunku szczególne preferencje i atuty. Będą tak przygotowani zawodowo, aby poza niezbędnymi kwalifikacjami cechowali się aktywnymi postawami humanistycznego zaangażowania, ekspansywnością, życiową mądrością oraz wysokim poziomem etyki.