Pedagogika

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/pedagogika
PEDAGOGIKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Kierunek studiów:
Pedagogika (licencjat)
Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe,
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrówOpis kierunku: 

Zrealizowane w trakcie studiów przedmioty kształcenia oraz praktyki przygotują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach:

 1. oświatowych,
 2. samorządowych,
 3. wychowawczych,
 4. opiekuńczych,
 5. socjalnych,
 6. poradniach,
 7. zakładach pracy – w charakterze:
  • wychowawców,
  • opiekunów,
  • doradców,
  • organizatorów działalności pedagogicznej.
 

Obszarem funkcjonowania absolwentów pedagogiki mogą być różne formy zajęć pozalekcyjnych i pracy pozaszkolnej.

Uzyskane kompetencje będą przydatne we współpracy z:

  • organizacjami pracodawców,
  • związkami zawodowymi,
  • poradniami terapeutycznymi,
  • ośrodkami pomocy rodzinie i pomocy społecznej,
  • stowarzyszeniami pozarządowymi.
  • studia umożliwią także prowadzenie własnej działalności.

Wyższe wykształcenie humanistyczne – pedagog – daje absolwentom tego kierunku szczególne preferencje i atuty. Będą tak przygotowani zawodowo, aby poza niezbędnymi kwalifikacjami cechowali się aktywnymi postawami humanistycznego zaangażowania, ekspansywnością, życiową mądrością oraz wysokim poziomem etyki.