Turystyka i rekreacja


Kierunek:
Turystyka i rekreacja
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów


Opis kierunku:

Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze w zakresie, a więc rozpiętym między wieloma dziedzinami teorii i praktyki.

Turystyka i rekreacja łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych. W Polsce turystyka staje się znaczącą dziedziną gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Specyfika zawodu wymaga od absolwenta wiedzy z wielu dziedzin: humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, organizacyjno-prawnej i informatycznej. Studia z zakresu turystyki i rekreacji kształcą specjalistów posiadających umiejętności kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz biegłego posługiwania się językami obcymi. Student zdobywa szczegółową wiedzę podporządkowaną konkretnym wymaganiom związanym z określonymi zawodami.

Pod opieką wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w zarzadzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, ośrodkami wczasowymi i obiektami sportowymi można posiąść wyselekcjonowane i najistotniejsze obszary wiedzy. Każdy element wiedzy przekazywany na wykładach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w zajęciach warsztatowych, które bardzo często polegają na symulacji rzeczywistych procesów kształtujących branże turystyczną.

Jak budujemy zawodowe CV naszych absolwentów?

> student jest motywowany do zdobywania dodatkowych uprawnień, takich jak przewodnik i pilot wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej czy wychowawca kolonijny,

> Turystyka i rekreacja, jak żaden inny kierunek, domaga się solidnej bazy praktyk i staży. Możliwość wyjazdu w różne zakątki świata.

> języki obce – program studiów zawiera zwiększoną liczbę lektoratów, uczymy języków od pierwszego do ostatniego semestru.

W ten sposób absolwent naszych studiów staje się znakomicie przygotowanym fachowcem, osobą, która wchodząc na rynek pracy, może pochwalić się świetną orientacją w branży turystycznej i biegłą znajomością dwóch języków obcych. W swoim zawodowym portfolio ma imponujące curriculum stażów, praktyk a nierzadko znakomitych doświadczeń w wakacyjnej pracy w największych ośrodkach turystycznych świata.

Kierunek dla ciekawych świata!