Animacja czasu wolnego

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Jeździectwo
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji czasu wolnego. Wymaga to dobrego rozpoznania potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych, a także zdobycia praktycznych umiejętności animatora czasu wolnego. Specjalność, kształcąc umiejętności praktyczne i teoretyczne studentów, daje im kompetencje zarówno do bezpośredniego profesjonalnego prowadzenie zajęć z grupą, w obszarach animacji ruchowej w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych, jaki i zarządzania tego typu projektami.