Dietetyka w turystyce i rekreacji

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Jeździectwo
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

 Opis specjalności:

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się poradnictwem żywieniowym i dietetycznym, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness i sanatoriach, w placówkach zbiorowego żywienia i firmach cateringowych oraz w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności.