Hipoterapia

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Hipoterapia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie hipoterapii. W ramach studiów przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z końmi, dzięki przedmiotom ogólnym absolwent przygotowany jest do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji hipoterapeuty oraz kierowania ośrodkiem hipoterapeutycznym. Studia prowadzone są na kierunku Turystyka i rekreacja, dlatego oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu hipologii i jeździectwa nasi absolwenci zyskują szersze przygotowanie w zakresie usług związanych z organizacją rekreacji i usług turystycznych.
Studia przygotowują do planowania i realizowania procesu terapeutycznego z udziałem konia. Dzięki warsztatom i ćwiczeniom prowadzonym przez praktyków i terapeutów o wybitnych osiągnięciach nasi studenci przygotowują się do samodzielnej praktyki terapeutycznej.