Jeździectwo

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Jeździectwo
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów


Opis specjalności:

Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce. Mają one na celu przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie jazdy konnej. W ramach studiów przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z końmi.

Dzięki przedmiotom ogólnym absolwent przygotowany jest do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji instruktora jazdy konnej oraz kierowania ośrodkiem jeździeckim. Studia prowadzone są na kierunku Turystyka i rekreacja, dlatego oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu hipologii i jeździectwa nasi absolwenci zyskują szersze przygotowanie w zakresie usług turystycznych.